De Hofnar

Mr. Hofnar

Ik ga door het leven als Mr. Hofnar. Dat wil zeggen als eigenaar/directeur van De Hofnar. Ik heb De Hofnar opgericht in 2019 om de verbinding tussen jong & oud te realiseren. De Hofnar is ontstaan vanuit mijn persoonlijke ambitie om de stem van jongeren te vertegenwoordigen en jongeren de beste versie van henzelf te laten worden. De term “hofnar” komt uit het verleden. De hofnar was vroeger iemand uit de onderklasse, die koningen en keizers van advies mocht dienen op een laagdrempelige manier zonder dat zijn kop er werd afgehakt (ofwel, hij mocht alles zeggen). Ik zag in deze functie een parallel met de jongeren, die ondergewaardeerd worden en nu CEO’s, Management Teams, Raden van bestuur en vele anderen gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Als Mr. Hofnar heb ik de eer om regelmatig op podia mijn verhaal te delen over de verbinding tussen jong & oud. Er is een mooie samenwerking ontstaan met het Sprekershuys op dit gebied.

De Hofnarren

Wie zijn de hofnarren? De Hofnarren zijn jongeren tot 18 jaar, die hun passies, ambities en dromen inzetten om organisaties te ondersteunen bij het bereiken, boeien en binden van jongeren.

Hofnarren maken deel uit van het jongerennetwerk van De Hofnar en vinden het leuk om hun stem te laten horen. Ze hebben ervaring met het voeren van gesprekken en zijn er op gebrand om hun onbevangenheid in te zetten om tot nieuwe, unieke en innovatieve idee├źn te komen. De hofnarren vormen vaak ook een jongerenpanel, een Young Advisory Board of wonen de vergaderingen van organisaties bij. Zij vertegenwoordigen de stem van jongeren in de praktijk, ondersteund door de input vanuit ons gehele netwerk aan jongeren. Op deze manier is De Hofnar in staat om zowel kwantitatief als kwalitatief de stem van de jongeren te vertegenwoordigen.

Volg mij op LinkedIn om meer te lezen over hofnarren en De Hofnar in actie te zien.

De Hofnar

Jort Verhage - Hofnarren

Graag vertel ik je wat meer over wat ik, samen met de hofnarren, doe om de verbinding tussen jong en oud te realiseren.

De kracht van De Hofnar zit hem vooral in dat het bedrijf is opgericht voor jongeren, door jongeren. De doelgroep is zelf aan het woord en vertegenwoordigt de stem en de belangen van hun eigen doelgroep. Dit doet De Hofnar op verschillende manieren, zoals het:

 • Organiseren van brainstormsessies
 • Instellen van een jongerenraad
 • Geven van advies over jongeren bereiken, boeien en binden
 • Organiseren van een jongerenpanel
 • Bij elkaar brengen van een groot jongerennetwerk
 • Doen van onderzoek binnen de jongerendoelgroep.
Vervolgens kunnen we waardevolle oplossingen bieden aan bedrijven, overheden en onderwijsinstelling om samen actie te ondernemen en de gestelde doelen in relatie tot de doelgroep waar te maken. Voor bedrijven bieden we vaak de volgende oplossingen:
 • Marketingstrategie om de specifieke doelgroep te bereiken
 • Informatie over de behoeften van de specifieke doelgroep
 • Adviesrapport m.b.t. de uitdagingen binnen de organisatie
 • Young Advisory Board binnen de organisatie opzetten
 • Hofnarren, die aansluiten bij vergaderingen, brainstormsessies en heisessies van de organisatie
 • Werving & selectie van de juiste jongeren om bij de organisatie te komen werken.
Voor overheden bieden we vaak de volgende oplossingen:
 • Kwantitatieve en kwalitatieve inzichten over de behoeften van de specifieke doelgroep
 • Hofnarren, die ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid
 • Hofnarren, die vergaderingen en debatten bijwonen om de stem van jongeren te vertegenwoordigen
Voor onderwijsinstellingen bieden we vaak de volgende oplossingen:
 • Inzichten in hoe jongeren het beste kunnen leren
 • Inzichten in hoe jongeren kunnen worden gemotiveerd
 • Hofnarren, die met het bestuur om de tafel gaan om de stem van jongeren te vertegenwoordigen