Stichting Governance

Bestuurslid Stichting Governance

De doelstelling van de Stichting is gericht op het bevorderen en vergroten van de kwaliteit van besturen en toezicht.
De algemene kernthema’s zijn daarbij sturing, toezicht, verantwoordelijkheid en beheersing.

Stichting Governance legt daarbij een extra focus op Governance, Mandaat, Bejegening en Ethiek.

%d bloggers liken dit: